เค.ที. เพลส

:

27  ซ.3  ถ.ห้วยแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200  
  โทรศัพท์

:

053-357157  
  โทรสาร

:

กด 101  
         
 
     
     
     
     
     
     

| หน้าแรก | ห้องพัก | อัตราห้องพัก | ภาพโครงการ | ติดต่อ เค.ที. เพลส |

 

TM & Copyright 2004-2005 K.T. Place. All Right Reserved.